Inwestycje, Okolice
Drogi powiatowe będą modernizowane

Kontynuacja planów remontowych Powiat Płoński od dłuższego czasu przeprowadza prace, mające na celu poprawę stanu

Czytaj Dalej