Kontynuacja planów remontowych

Powiat Płoński od dłuższego czasu przeprowadza prace, mające na celu poprawę stanu dróg w różnych miejscowościach. Inwestycje w drogownictwo nie należą do najtańszych, dlatego pozyskanie dodatkowych źródeł finansowania zawsze jest niezwykle cenne.

Każda pomoc finansowa na realizację projektów budowy i modernizacji sieci dróg wiąże się z tym, że kolejne odcinki będą wyremontowane, „zaopatrzone” w lepszą infrastrukturę i tym samym efektywniejsze oraz bezpieczniejsze.

Te dwa cele przyświecają również podmiotom zaangażowanym w przebudowę kilku odcinków dróg w gminach powiatu płońskiego.

Dzięki otrzymaniu wsparcia finansowego z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w najbliższym czasie można będzie przeprowadzić kilka istotnych dla użytkowników dróg remontów i prac modernizacyjnych.

Łącznie na ten cel powiat uzyskał kwotę ponad pięciu milionów złotych, co stanowi największą część budżetu koniecznego do przeprowadzenia wszystkich zaplanowanych prac. Całość prac pochłonie niemal 8,5 milionów złotych.

Jakie drogi w powiecie będą zmodernizowane?

Powiat planuje wykonanie prac w różnym zakresie na następujących odcinkach należących do niego dróg: Zawidz – Osiek – Włostybory – Koziebrody – Raciąż oraz Szczepkowo – Unieck.

Wnioski dotyczące tych właśnie dwóch obszarów zostały wysłane do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i oba uzyskały pozytywną opinię, a co za tym idzie – również środki na ich realizację.

To bardzo dobra informacja dla mieszkańców gminy Raciąż, bo to właśnie odcinki dróg na jej obszarze zostaną wyremontowane i unowocześnione.

Jeden z odcinków jest już remontowany i nowa pula środków zabezpieczy zakończenie prac, w tym budowę chodnika, co znaczenie podwyższy standard korzystania z drogi, szczególnie przez pieszych. Miejsce to stanie się o wiele bezpieczniejsze.

W przypadku drogi Szczepkowo – Unieck zaplanowane prace mają na celu przeprowadzenie gruntownego remontu. Obecny stan drogi pozostawia wiele do życzenia. Droga ta stanie się również elementem większej inwestycji – będzie się łączyła z ciągiem pieszo-rowerowym z Raciąża do Liberadza.