Przełomowy postęp Płońska dzięki unijnym dotacjom przekraczającym 150 milionów złotych
Płoński samorząd miejski w ostatnich latach zademonstrował imponującą zdolność do pozyskiwania środków na rozwój miasta,…
Podpisanie umowy na nowy system zarządzania oświetleniem ulicznym w Płońsku
W ostatnich dniach roku ubiegłego zasugerowaliśmy, że Gmina Miasto Płońsk planuje do 2024 roku udoskonalić…
Decyzja o rozbiórce parkingowych terenów w Płońsku wydana przez lokalnego inspektora nadzoru budowlanego
Wydał on decyzję o konieczności zlikwidowania części parkingu, który znajduje się przy zachodniej obwodnicy tego…

Pozostałe Teksty

Przełomowy postęp Płońska dzięki unijnym dotacjom przekraczającym 150 milionów złotych
Płoński samorząd miejski w ostatnich latach zademonstrował imponującą…
Spotkanie z naturą pod egidą Nadleśnictwa Płońsk w Kucharach Królewskich
Pomimo swojego codziennego zgiełku, las jest miejscem niesamowitej…