W ostatnich dniach roku ubiegłego zasugerowaliśmy, że Gmina Miasto Płońsk planuje do 2024 roku udoskonalić swoją infrastrukturę o nowoczesny system zarządzania oświetleniem ulicznym, który będzie sterowany z centrali operatora. Dziś, w siedzibie ratusza, doszło do podpisania umowy pomiędzy burmistrzem Płońska, Andrzejem Pietrasikiem a Marcinem Gołuchowskim, przedstawicielem Energa Oświetlenie Sp. z o.o. Umowa dotyczy konserwacji miejskiego oświetlenia, które jest własnością Spółki Energa Oświetlenie z siedzibą w Sopocie, a także wprowadzenia w Gminie Miasto Płońsk nowego systemu zarządzania tymże oświetleniem.

Obecnie na terenie miasta działa 1357 punktów świetlnych, zebranych w 50 obwodach. Nowy system pozwoli na zdalne sterowanie tą siecią oświetlenia ulicznego oraz regulowanie natężenia światła w poszczególnych punktach. Co to oznacza dla mieszkańców?

Przewiduje się, że wprowadzenie systemu sterowania przyniesie około 30-procentową oszczędność energii elektrycznej, która jest obecnie zużywana na oświetlenie. To z kolei oznacza, że koszty instalacji systemu będą mogły zostać pokryte dzięki malejącym wydatkom na energię elektryczną. Czas na realizację wszystkich prac związanych z instalacją nowego systemu zarządzania oświetleniem został ustalony na 31 marca 2024 roku.