Płoński samorząd miejski w ostatnich latach zademonstrował imponującą zdolność do pozyskiwania środków na rozwój miasta, zgromadziwszy ponad 150 milionów złotych z funduszy inwestycyjnych. Przykładem efektywnego wykorzystania tych środków jest kapitalna metamorfoza rynku miejskiego, który stanowi jedno z kluczowych centrów społeczno-gospodarczych Płońska.

Fundusze unijne służyły nie tylko poprawie infrastruktury drogowej, ale także kulturalnej, ze szczególnym naciskiem na stworzenie wygodnych i atrakcyjnych przestrzeni dla mieszkańców. Poprzez te działania, Płońsk zyskał nie tylko na walorach estetycznych, ale także stał się bardziej przyjazny dla swoich mieszkańców i coraz bardziej atrakcyjny dla odwiedzających.

Warto jednak pamiętać, że otrzymane fundusze nie były przeznaczone wyłącznie na prace budowlane i rozbudowę infrastruktury miasta. Wielką część środków zaangażowano również w rozwój edukacji, co potwierdza kompleksowa termomodernizacja najstarszej szkoły podstawowej w Płońsku. Ta inwestycja, zrealizowana dzięki unijnym funduszom, obejmowała nie tylko konieczne prace remontowe, jak wymiana dachu, ale także kosmetyczne ulepszenia, jak nowa elewacja budynku.