We wtorek, decyzję o mianowaniu nowych dyrektorów dwóch szkół podstawowych, ogłosiła Beata Pierścińska, wójt gminy Naruszewo. Monika Michalak została powołana na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Zaborowie, natomiast Bożena Makowska objęła rolę dyrektora placówki edukacyjnej w Krysku. Przed oficjalnym potwierdzeniem tych nominacji, przeprowadzony został otwarty proces rekrutacyjny. Kadencja obydwu wyznaczonych pani będzie trwać przez następne pięć lat.

Monika Michalak od 1 września 2024 roku będzie pełniła funkcję dyrektora szkoły podstawowej w Zaborowie, zastępując na tym stanowisku długotrwałą dyrektor Iwonę Grabowską, która zdecydowała się przejść na emeryturę.

Rola dyrektora Szkoły Podstawowej w Krysku została powierzona Bożenie Makowskiej, co oznacza jej kolejną kadencję na tym stanowisku.