Nieuchronnie nadchodzący rok szkolny 2024/2025 zwiastuje kolejne okresy nauki, ale zanim te oficjalnie się rozpoczną, nasza szkoła policealna, jak co roku, organizuje wydarzenie o nazwie „Dzień Otwarty”. Termin tej imprezy został wyznaczony na 22 czerwca 2024 roku i planowane jest przeprowadzenie jej w godzinach od 9:00 do 12:00.

Jest to szczególne wydarzenie, które daje możliwość przyszłym uczniom i wszystkim tym, którzy są nim zainteresowani, aby przyjrzeć się bliżej ofercie edukacyjnej naszej szkoły. Ponadto, to idealna okazja do spotkania z naszym zespołem pedagogicznym oraz poznanie infrastruktury dydaktycznej, której używamy w procesie nauki.