W 2024 roku, województwo mazowieckie będzie miało do dyspozycji blisko 3 miliony złotych na rozwój i utrzymanie nowo utworzonych miejsc w ośrodkach wsparcia dla osób dotkniętych problemami psychicznymi. To zastrzyk finansowy, który pozwoli na lepszą opiekę nad tymi, którzy na co dzień muszą zmagać się z trudnościami zdrowotnymi.

Z tego budżetu, znacząca część – ponad 2 miliony złotych – zostanie przekazana do miasta Siedlce. Wsparcie finansowe trafi również do Płońska. Te pieniądze posłużą do stworzenia sześciu nowych miejsc w ramach programu „Za życiem”, zlokalizowanych w Środowiskowych Domach Samopomocy przy ulicy Młodzieżowej oraz Sienkiewicza. Każde z tych miejsc będzie finansowane kwotą przekraczającą 26 tysięcy złotych.

Decyzję o przyznanie funduszy podjęła Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Środki pochodzą z celowej rezerwy budżetu państwa. W ramach tego wsparcia, korzyści finansowe otrzymają także inne placówki – w tym dwa środowiskowe domy samopomocy zlokalizowane w Warszawie oraz ośrodki w Nowym Dworze Mazowieckim i Białusnym Lasku.