Upłynęło niecałe 14 miesięcy od symbolicznego wbicia pierwszej łopaty na terenie budowy, a dzisiaj mieszkańcy Raciąża mogli cieszyć się z oficjalnego otwarcia nowej siedziby Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej. Właśnie tam rozbrzmiał dźwięk hymnu państwowego grany przez orkiestrę dętą działającą przy miejscowej jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej, podczas gdy flaga była wciągana na maszt.

Na uroczystości zjawiło się wiele ważnych osobistości, a wśród nich między innymi Maciej Wąsik, sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadier Andrzej Bartkowiak, st. bryg. Artur Czachowski pełniący funkcję Komendanta Powiatowego PSP w Płońsku oraz nadbryg. Jarosław Piotrowski – Mazowiecki Komendant Wojewódzki PSP.

Zaszczyt obecności na ceremonii otwarcia zaszczyli również starosta Elżbieta Wiśniewska, radny wojewódzki Artur Czapliński, biskup płocki Szymon Stułkowski. Na miejscu pojawili się także burmistrz Mariusz Godlewski oraz wójt Zbigniew Sadowski, którzy byli gospodarzami wydarzenia. Nie zabrakło również wójtów i burmistrzów z innych gmin na terenie powiatu oraz przedstawicieli różnych szczebli samorządu. Uroczystość przyciągnęła również licznych reprezentantów Ochotniczych Straży Pożarnych oraz mieszkańców miasta.