Pod koniec kwietnia 2023 r. miasto Płońsk zostało nagrodzone przez Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy. Nadano mu Honorową Odznakę. Jest to trzeci stopień Nagrody Europy, po Dyplomie Europejskim oraz Fladze Honorowej. To ogromne wyróżnienie dla naszego miasta.

Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy w Strasburgu nadaje Nagrody Europy miastom i gminom, które wyróżniają się promowaniu europejskich ideałów. O wyróżnienie to mogą ubiegać się miasta i gminy ze wszystkich państw członkowskich Rady Europy. Nie liczy się to ani ich rozmiar, ani liczba mieszkańców.

Sama nagroda to cztery części w tym Dyplom Europejski, Flaga Honorowa, Odznaka Honorowa i ostatnia Nagroda Europy. Wszystkie razem tworzą najwyższe wyróżnienie, jakie może zdobyć europejskie miasto za chęć do działania we wdrażaniu kultury Unii Europejskiej. Warto dodać, że Płońsk Dyplom Europejski zdobył jeszcze w 2018 r. trzy lata później 2021 r. nadano mu Flagę Honorową. Tym bardziej cieszy fakt, że niecałe dwa lata później Płońsk otrzymał również Nagrodę Europy.