Wszystko rozpoczęło się w ubiegłym roku kiedy to Burmistrz miasta Płońska ogłosił konkurs ofert na realizację zadań publicznych w ramach miejskiego programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. Pod koniec kwietnia wyłoniono zwycięzców i podpisaną z nimi umowy. Lista laureatów jest imponująca!

Jednym z najbardziej efektywnych działań związanych z rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii jest aktywność fizyczna. Nie dziwi więc fakt, że większość wybranych jednostek do stowarzyszenia, zajmujące się właśnie sportem. Poprzez działania sportowe dzieci i młodzież uczą się podejmować odpowiedzialne decyzje i zaczynają rozumieć, że mogą wpływać realny sposób na swoje życie.
Oto lista laureatów:

  • Football School Płońsk
  • MKS BANK BS Płońsk
  • MKS Pantera
  • UKS Korsarz Płońsk
  • PTS Płońsk
  • UKS Ronin Team
  • KSS Sparta Płońsk

Nad realizacją działań związanych z tym projektem czuwa punkt profilaktyki uzależnień i pomocy rodzinie.