Ważna inwestycja zostanie zrealizowana

Aktywni mieszkańcy Płońska, którzy cenią sobie możliwość uprawiania różnych dyscyplin sportu wymagających do tego odpowiednich przestrzeni plenerowych, czyli boisk – z pewnością przyjmą z radością tę informację.

Już niedługo boisko znajdujące się przy hali Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji zostanie zmodernizowane, dzięki czemu relaks na świeżym powietrzu w tym miejscu będzie jeszcze bardziej komfortowy. Pojawią się również nowe możliwości zagospodarowania tej przestrzeni rekreacyjnej. Obiekt zapewni lepsze warunki, szczególnie dla koszykarzy oraz tenisistów.

Prace modernizacyjne zostaną wykonane dzięki uzyskaniu przez miasto kilkuset tysięcy złotych dofinansowania (z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego przewidzianego na realizację programu „Mazowsze dla sportu 2022), które stanowi przeważającą część budżetu zaplanowanej inwestycji. To łącznie ponad czterysta sześćdziesiąt tysięcy złotych.

Jakie prace zostaną wykonane?

Zaplanowane prace remontowe boiska sportowego mają charakter kompleksowy, dlatego nie należą do najtańszych, jednak taka modernizacja ma sens, ponieważ infrastruktura boiska, które pozwala uprawiać różne popularne dyscypliny, będzie służyć mieszkańcom Płońska przez wiele lat.

W pierwszej kolejności zmieniona zostanie obecnie wysłużona nawierzchnia obiektu – po wykonaniu prac modernizacyjnych będzie nowocześniejsza i efektywniejsza, również dzięki gruntowaniu, które spowoduje, że będzie bardziej stabilna i bezpieczna. Planowane jest również wykonanie dodatkowej warstwy.

Taka nawierzchnia będzie bardziej odporna na działanie różnych czynników, które mogą ją uszkadzać – np. atmosferycznych, ale również samego użytkowania, które – jak wiadomo – jest intensywne, np. podczas meczu koszykarskiego czy tenisowego. Dodatkowa warstwa zapewni większą odporność nawierzchni na ścieranie.

Prace potrwają pół roku – rozpoczną się w czerwcu, zakończą w grudniu 2022 r.