Klub Seniora rozpoczyna działalność

Starsi mieszkańcy gminy Załuski już w styczniu będą mogli korzystać z bogatej oferty Klubu Seniora, który zostanie uruchomiony dzięki środkom uzyskanym w ramach programu Senior+.

Inwestycja została już odebrana i nic nie stoi na przeszkodzie, żeby oficjalnie zainaugurować działalność miejsca, które z pewnością będzie bardzo cenione przez seniorów.

Klub Seniora powstał dzięki zaadoptowaniu lokalu, w którym wcześniej znajdowała się apteka. Nieruchomość należy do Starostwa Powiatowego, które zdecydowało się na nieodpłatne przekazanie jej na rzecz planowanego wówczas klubu, który aktywizowałby miejscową społeczność osób po sześćdziesiątym roku życia.

Przystosowanie lokalu na potrzeby przyszłego Klubu Seniora kosztowało niemal 380 tys. zł, z czego rządowa dotacja przyznana w ramach Programu Senior+ na lata 2021 – 2025 wyniosła 200 tys. zł.

Niedługo odbędzie się oficjalne otwarcie Klubu Seniora w Załuskach, za którego funkcjonowanie odpowiada Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Program Senior+

Obecne edycje Programu Senior+ są kontynuacją projektu, który rozpoczęto w 2015 roku. Podstawowym celem tego cennego pod względem społecznym przedsięwzięcia jest aktywizacja życiowa osób po sześćdziesiątym roku życia, które nie pracują zawodowo.

Kluby to szansa na efektywne zorganizowanie czasu dla grupy osób, która stale się powiększa. Jak pokazują liczne badania – od ilości udanych kontaktów społecznych, integracji środowiskowej i aktywności na różnych polach zależy w bardzo dużym stopniu kondycja starszych osób.

Aktywne życie to więcej zdrowia, zarówno psychicznego, jak i fizycznego, dlatego zapewnienie seniorom możliwości udziału w programach, które znajdują się w obszarze ich zainteresowań albo je rozszerzają o nowe pasje i nowe umiejętności stanowić może efektywną profilaktykę wielu chorób, szczególnie tych, które związane są z naturalnym procesem starzenia.

Rządowy Program Senior+ stworzono po to, żeby wspomóc jednostki samorządu terytorialnego finansowo w działaniach skierowanych do tej właśnie grupy wiekowej.

W ramach programu tworzone są zarówno Kluby Senior+, jak i Dzienne Domy „Senior+.