Atrakcyjne miejsce dla mieszkańców i turystów

Zabytkowy kompleks parkowy w Kroczewie jest jednym z najbardziej interesujących miejsc w gminie Załuski. Podworski park ma w sobie duży potencjał, jako teren rekreacyjny, atrakcyjny zarówno dla miejscowych, jak i dla turystów.

Gmina pozyskała sporą pulę środków w ramach dofinansowania, w związku z tym ma zabezpieczony budżet, dzięki któremu w najbliższych miesiącach będzie sukcesywnie wdrażany kompleksowy projekt rewitalizacyjny.

Dzięki zaplanowanym pracom i poczynionym inwestycjom, najprawdopodobniej już wiosną przyszłego roku można się będzie cieszyć pełnią walorów krajobrazowych i kulturowych tego miejsca, istotnego dla mieszkańców również ze względów historycznych.

Wystarczy wspomnieć o znamienitych gościach, którzy tu przebywali. Był to m.in. wybitny pisarz, Henryk Sienkiewicz.

Mieszkańcy Kroczewa zapewne mogli już zauważyć ciężki sprzęt, który wjechał na teren parku. Za jego pomocą wykonane zostaną pierwsze prace – uporządkowane zostaną zaniedbane miejsca, po to by stworzyć „bazę” do wytyczenia nowych alejek, zarówno spacerowych, jak i rowerowych. Prawdopodobnie jeszcze w tym roku powstanie również kładka łącząca dwa tutejsze stawy.

Cel inwestycyjny

Kolejne prace kontynuowane będą od początku 2022 roku. Zaplanowano m.in. rekultywację terenów zielonych parku, nasadzenie setek drzew i oświetlenie alejek.

Przy alejkach spacerowych zamontowane zostaną ławki, a całości nowego wizerunku parku podworskiego w Kroczewie dopełnią wodotryski. Zainstalowana zostanie również altana.

To też nie wszystko. Stawy, które są wizytówką parku, pozwolą na aktywną rekreację. W parku powstanie pomost dla rowerków wodnych i kajaków. Sprzęt został już zakupiony i od wiosny 2022 r. będzie służył mieszkańcom gminy i gościom.

Szeroko zakrojone prace pozwolą uczynić z parku miejsce przyjazne rodzinom z dziećmi, jak i osobom spragnionym wypoczynku w miejscu pełnym zieleni, łączącym w sobie tradycję i współczesność.

Wartość całego projektu rewitalizacji parku to 1,7 miliona złotych. Obecnie częściej niż jeszcze kilka lat temu, tego rodzaju projekty uzyskują dofinansowanie z programów mających na celu wspieranie rozwiązań proekologicznych.

Dzięki temu kolejne parki odzyskują swój pierwotny charakter – miejsc charakteryzujących się różnorodnością botaniczną, nieocenioną w walce o czystsze powietrze i zdrowsze środowisko.