Udany projekt rewitalizacyjny

Płońsk został doceniony za realizację projektu „Wielka sztuka w małym mieście”. Znalazł się on pośród projektów nominowanych w plebiscycie „Lider Zmian 2023” subregionu ciechanowskiego.

Plebiscyt ma na celu wyróżnienie i promowanie cennych inicjatyw podejmowanych przez podmioty, którym udało się uzyskać wsparcie finansowe ze środków unijnych na realizację istotnych społecznie projektów. Doceniany jest wkład podmiotu w wykonanie projektu i zaangażowanie w jego realizację.

Determinacji nie można odmówić osobom, które włożyły wiele wysiłku w to, by projekt „Wielka sztuka w małym mieście” spełnił pokładane w nim oczekiwania. Dotyczył on bowiem niezwykle ważnego aspektu codziennego funkcjonowania Płońska.

Bez wątpienia szczególnym miejscem dla każdego miasta jest jego centrum. Jeśli ma ono również znaczenie historyczne, ze względu na znajdujące się tam obiekty zabytkowe – wartość takiego centrum jest trudna do przecenienia.

Nie inaczej jest z centralną dzielnicą Płońska, która w ostatnich latach nie prezentowała się najlepiej ze względu na zły stan techniczny dwóch zniszczonych kamienic. Podjęcie się trudu wyremontowania ich miało bardzo duże znaczenie nie tylko dla tkanki architektonicznej, ale również społecznej i kulturowej miasta.

Rynek w nowej odsłonie

Rynki od zarania historii miast były ich centrami, miejscami, w których impuls życia był najbardziej widoczny. W tych szczególnych miejscach koncentrowało się życie grodów w najróżniejszych jego przejawach i funkcjach – m.in. integrującej różne grupy mieszkańców oraz gości.

Ta zasada wydawała się niepodważalna i bezdyskusyjna. Od kilkunastu, a właściwie kilku lat coś się jednak w tej kwestii zmieniło w przypadku polskich miast. Życie „odpływa” do innych dzielnic, oddalonych od centrów, a nawet na przedmieścia.

Powody tych zmian mają genezę ekonomiczną – zazwyczaj to właśnie poza głównymi placami miast budowane są nowoczesne centra handlowo-usługowe, które przyciągają mieszkańców samych miast, jak i okolic, a to powoduje mniejsze zainteresowanie rynkami i ich pustoszenie.

Dodatkowym impulsem do zmiany lokalizacji placówek przez firmy jest również kiepski stan techniczny nieruchomości znajdujących się w starszych dzielnicach. Starówki w przypadku mniejszych miast bywają zaniedbane, ponieważ samorządom brakuje środków na ich rewitalizację. Z takim problemem zmagał się m.in. Płońsk, w którego centrum znajdowały się dwie wymagające remontu kamienice.

Dzięki przeprowadzeniu kompleksowej rewitalizacji tych budynków – całe Stare Miasto prezentuje się o wiele lepiej, kamienice znów „uzyskały” funkcje mieszkalne, mogą też pełnić funkcje usługowe i handlowe.

Realizując takie programy, jak „Wielka sztuka w małym mieście” można dać nową szansę najpiękniejszym, zabytkowym dzielnicom miast.