Dotacja na program modernizacji energetycznej budynku UG

W całej Polce trwają prace modernizacyjne kolejnych budynków użyteczności publicznej – mają one na celu zwiększenie ich efektywności cieplnej i co za tym idzie ekonomiczności. Nie bez znaczenia jest również aspekt ekologiczny. Wymiana starych systemów grzewczych na nowe oznacza redukcję emisji dwutlenku węgla.

Wymiana systemów to nie wszystko, ważne jest również ocieplenie budynków, zminimalizowanie (jeśli to możliwe) tzw. mostków termicznych w bryle budynków oraz wymiana stolarki okiennej.

Takie prace zostaną w najbliższym czasie wykonane w Urzędzie Gminy w Nowym Mieście. Budynek przejdzie kompleksową modernizację termiczną. Będzie to możliwe dzięki środkom przyznanym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego oraz środkom unijnym.

Stosowną umowę podpisano 1 grudnia 2021 r. Środki te zostaną rozdysponowane w ramach programu regionalnego.

Termomodernizacja – większy komfort i bezpieczeństwo ekologiczne

Aby prace termomodernizacyjne były udane, muszą być kompleksowe. W związku z tym konieczne jest wykonanie ich równolegle w ramach różnych „obszarów”. W Nowym Mieście zaplanowano m.in. docieplenie prac budynku Urzędu Miejskiego, wymianę okien i drzwi oraz modernizację systemu grzewczego. Dotychczas funkcjonujące kotły zostaną zastąpione przez pompy ciepła.

Inwestycja obejmie również instalację paneli fotowoltaicznych oraz wymianę instalacji centralnego ogrzewania.

Tak pokrótce przedstawia się projekt zakładający termomodernizację obiektu użyteczności publicznej, czyli budynku Urzędu Gminy Nowe Miasto. Łączny koszt zaplanowanych prac wyniesie ponad jeden milion osiemset tysięcy złotych, z czego kwota dofinansowania będzie wynosiła niemal 690 tysięcy złotych.