Moje kompetencje – mój sukces

Gmina Miasto Płońsk zaprasza do udziału w projekcie „Moje kompetencje – mój sukces”, który ma na celu zwiększenie kompetencji zawodowych u tych osób, które są grupą docelową programu. Opłata za kurs jest symboliczna i wynosi zaledwie 45 zł za cały kurs, liczący 180 godzin (kursy językowe) oraz 120 godzin (kurs ICT).

Są jeszcze wolne miejsca na kursy języka angielskiego, niemieckiego oraz na kursie technik informacyjnych ICT. Wszystkie kursy zakończą się egzaminem zewnętrznym, który potwierdzi poziom nabytych kompetencji. Koszty ponoszone przez uczestników kursu stanowią ich udział w finansowaniu udziału w tych egzaminach.

Organizator zapewnia wysoki poziom zajęć. Uczestnicy mogą liczyć na pracę w niewielkich grupach, co jest szczególnie istotne w przypadku kursów językowych i kompetencyjnych.

Zajęcia będą prowadzone przez posiadającą wysokie kwalifikacje i duże doświadczenie kadrę. Wszystkie materiały szkoleniowe są również zapewnione przez organizatora.

Warunki udziału w kursach

Do udziału w kursach zaproszone są te osoby, które do tej pory nie uczestniczyły w projektach LLL (lifelong learning) oferowanym w zakresie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Oferta kursów jest kierowana do osób, które ukończyły 25 rok życia i starszych, pracujących lub uczących się na terenie województwa mazowieckiego, które są zainteresowane przedmiotem proponowanych zajęć – i tym samym – podniesieniem swoich kwalifikacji.

Preferowane będą osoby w wieku 50+, zamieszkujące na terenach wiejskich, posiadające niskie kwalifikacje oraz osoby z niepełnosprawnością.

Więcej informacji na temat kursów – oświadczenia i inne pliki do pobrania – na stronie UM w Płońsku (Plonsk.pl).