Łatwiejszy transport dla osób niepełnosprawnych

Osoby borykające się z różnymi niepełnosprawnościami i mieszkający na terenie Płońska oraz powiatu płońskiego, będą mogły korzystać z zupełnie nowych możliwości w zakresie komfortowego i bezpiecznego przejazdu.

Będzie to możliwe dzięki zakupowi specjalistycznego mikrobusu. Samochód będzie przekazany do Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Płońsku – a dokładniej – dla jego podopiecznych.

Zakup będzie można znacznie przyspieszyć dzięki uzyskanemu dofinansowaniu w wysokiej kwocie – ponad dziewięćdziesięciu tysięcy złotych, pozyskanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

Mikrobus zostanie zakupiony ze środków rozdysponowanych w ramach programu wyrównywania różnic między regionami. W ten sposób zostanie zrealizowane zadanie „Zakup samochodowego osobowego „Mikrobus” do przewozu osób niepełnosprawnych w powiecie płońskim”.

Mikrobus pomoże niepełnosprawnym w codziennym życiu

Powiat Płoński dokona zakupu specjalistycznego mikrobusu do przewozu osób z niepełnosprawnością ruchową po wysłuchaniu głosu samych zainteresowanych – podopiecznych Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Płońsku.

Osoby, które mają duże problemy z mobilnością, szczególnie ci niepełnosprawni, którzy korzystają z wózków inwalidzkich, nie zawsze mogą szybko dojechać tam, gdzie potrzebują – np. na rehabilitację i inne zajęcia. Dzięki nowemu mikrobusowi wyposażonemu w specjalną dźwignię – transport stanie się o wiele łatwiejszy, szybszy i co równie istotne – bezpieczny.

Całościowy koszt inwestycji zamknął się w kwocie niemal 153 tysięcy złotych, z czego ponad 90 tysięcy złotych udało się pozyskać z dedykowanego programu PFRON.