Otrzymaliśmy list od mieszkańców ulic Jodłowej i Piaskowej, położonych w mieście Płońsk, którzy wyrażają swoje obawy dotyczące stanu dróg na tych ulicach. Piszą do nas z prośbą o ponowne interwencje medialne w tej sprawie, które przyczyniły się do zmian w przeszłości. Nasze działania przed rokiem i dwa lata temu były dla nich wsparciem, teraz zwracają się do nas ponownie, prosząc o pomoc w zaangażowaniu odpowiednich służb w rozwiązanie kwestii stanu drogi i podjazdów do miejsc parkingowych na ulicy Jodłowej. Informacje te zostały nam przekazane poprzez „Płońsk w Sieci” i postanowiliśmy skierować tę sprawę do uwagi ratusza w Płońsku.

Zacznijmy od sytuacji na ulicy Jodłowej. Od ponad trzech lat trwa tam niekończąca się walka o poprawę stanu drogi. Co jakiś czas ekipa z Zarządu Dróg i Mostów przybywa na miejsce, personel wrzuca piasek do dziur łopatami a następnie opuszcza miejsce. Taka naprawa jest jednak tylko tymczasowa – wystarcza na parę dni, po czym stan drogi powraca do swojego poprzedniego stanu. Wielokrotnie naprawiano najbardziej wyraźne ubytki na powierzchni drogi od strony ulicy Płockiej, jednak te próby były nieskuteczne. Mieszkańcy zauważają, że aby zaparkować swój samochód, muszą przemierzyć dołki o głębokości ponad 10 cm. Podkreślają, że 25 października wystarczyło tylko kilka godzin deszczu, by droga stała się bagnem. Droga jest tak wąska, że samochody nie mogą się na niej minąć. Mieszkańcy są zmuszeni do noszenia gumowców, gdy wychodzą z domu. Negatywne skutki tego stanu rzeczy dotykają nie tylko ich samochody, ale także gości oraz wszystkich mieszkańców ulicy Jodłowej.