Zgodnie z zapowiedzią rzecznika ratusza, Filipa Przedpełskiego, płoński basen miejski, którego renowacja trwała ponad dwa lata, ma być dostępny dla mieszkańców już 15 stycznia. Jako jedyna tego typu infrastruktura sportowa w mieście, basen z pewnością przyciągnie tłumy mieszkańców.

W czasie zbliżających się ferii zimowych, dzieci będą mogły korzystać z udogodnień basenu i całej infrastruktury Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji (MOSiR) bez żadnych opłat. Wszystko to wynika z założenia, że dzieci uczące się w Płońsku i posiadające ważne legitymacje szkolne powinny mieć możliwość aktywnego spędzania wolnego czasu podczas przerwy od nauki.

Rzecznik ratusza potwierdził, że ostateczne prace przygotowawcze przed otwarciem basenu są już w końcowej fazie. To obejmuje między innymi odbiory techniczne obiektu oraz badania jakości wody. Ambicją miasta jest otworzyć basen dokładnie 15 stycznia, aby zapewnić dzieciom możliwość korzystania z niego na czas ferii zimowych.