Wiek 77 lat to wiek, w którym pożegnaliśmy Stanisława Stańczaka, wybitnego dyrektora szkoły muzycznej w Płońsku i cenionego pedagoga. To on, będąc jej pierwszym dyrektorem, przez wiele lat kierował tą placówką edukacyjną.

Historia płońskiej szkoły muzycznej rozpoczyna się w roku 1979. To wtedy w Płońsku powołano do życia filię ciechanowskiej szkoły muzycznej. Pionierska rola przypadała tu Stanisławowi Stańczakowi, który objął kierownictwo tej nowo utworzonej instytucji.

Podczas obchodów jubileuszu 35-lecia istnienia Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Płońsku, które miały miejsce w roku 2020, jej aktualny dyrektor Mariusz Wrzesiński oddał hołd zasłużonemu poprzednikowi. – Pan Stanisław to wszystko zapoczątkował, a my to godnie kontynuujemy – podkreślił. Warto dodać, że od 1 września 1984 r. szkoła uzyskała status samodzielnej jednostki.

Podążając za informacjami zamieszczonymi na profilu facebook’owym płońskiej szkoły muzycznej, dowiadujemy się, jak ważna była dla Stanisława Stańczaka muzyka. Jego zaangażowanie w rozwój edukacji muzycznej oraz tętniące życie artystyczne miasta było niezaprzeczalne. Przede wszystkim jednak cenił on pracę z młodszymi pokoleniami, z dziećmi i młodzieżą.