Począwszy od 1 lutego, w strukturze magistratu w Płońsku pojawił się nowy element – Wydział Utrzymania Miasta. Założeniem tej jednostki jest angażowanie się w działania związane z utrzymaniem porządku, zapewnieniem czystości oraz reagowanie na awarie – działalność ta będzie prowadzona również poza standardowymi godzinami pracy urzędu, nocą i w czasie dni wolnych od pracy.

Burmistrz Płońska, Andrzej Pietrasik, podczas konferencji prasowej poświęconej temu tematowi, mówił o konieczności rozwiązania problemu z obszaru zarządzania i odpowiedzialności. Zwrócił uwagę na istotny potencjał jakim dysponuje Referat Obsługi Targowisk i osoby tam pracujące również podczas weekendów. Podkreślił, że istotne jest szybkie reagowanie na problemy i ich usuwanie lub zabezpieczanie, także poza oficjalnymi godzinami funkcjonowania urzędu. Rafał Jerzak, dotychczasowy kierownik Referatu Obsługi Targowisk, otrzyma upoważnienie do wydawania poleceń pracownikom urzędu, spółkom miejskim oraz innym jednostkom takim jak Zakład Gospodarki Mieszkaniowej.

Pietrasik podkreślił, że w związku z utworzeniem nowego stanowiska w urzędzie, nie planuje się tworzenia dodatkowych etatów. Stawia na wykorzystanie istniejącego już potencjału i usprawnienie zarządzania miastem. Zadaniem nowo powstałego Wydziału Utrzymania Miasta ma być natychmiastowe reagowanie, ocena sytuacji i określenie czasu potrzebnego na rozwiązanie danego problemu. Burmistrz wyraził nadzieję, że dzięki tej zmianie uda się usprawnić zarządzanie miastem, szczególnie poza standardowymi godzinami pracy urzędu i w dni wolne.