Od początku lutego tego roku, struktura Urzędu Miejskiego została rozszerzona o nowo utworzony Wydział Utrzymania Miasta. Jest to jednostka, której główne zadania są związane z dbałością o funkcjonowanie miasta, skupiając się przede wszystkim na utrzymaniu porządku, zapewnieniu czystości i radzeniu sobie z awariami. Co istotne, działania te będą realizowane nie tylko w ciągu dnia, ale także po godzinach popołudniowych, w nocy oraz w dni ustawowo wolne od pracy.

Inicjatorem powstania tej komórki organizacyjnej jest Andrzej Pietrasik – Burmistrz Płońska. W wyjaśnieniach udzielonych podczas audycji „Gość Dnia” podkreślił on, że głównym celem utworzenia wydziału jest zapewnienie poczucia bezpieczeństwa mieszkańcom.

Zgłoszenia do Wydziału Utrzymania Miasta będzie przyjmował Rafał Jerzak. Otrzyma on specjalne upoważnienie do wydawania poleceń pracownikom urzędu, firmom miejskim jak również innym jednostkom zależnym, na przykład Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej.

Kontakt do nowo powstałego Wydziału Utrzymania Miasta można nawiązać telefonicznie pod numerami 23 661 75 82 oraz 23 663 13 60.