Związek Strzelecki „Strzelec” – historia i reaktywacja

Historia „Strzelca” wiąże się z aktywnym działaniem na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości i obrony jej w późniejszych latach. Związek Strzelecki „Strzelec” powstał w 1910 r., we Lwowie. Organizację powołał do życia Związek Walki Czynnej.

Historia „Strzelca” w sposób oczywisty łączona jest z osobą marszałka Józefa Piłsudskiego, który stanął na jego czele w 1912 roku.

Jako komendant główny walnie przyczynił się do sukcesu organizacji, której celem było zaangażowanie w walkę wielu młodych ludzi, reprezentujących różne środowiska – od chłopskiego, robotniczego, po inteligencję.

Związek od samego początku był „pomyślany” jako projekt angażujący najlepsze siły narodu w walkę o niepodległość, co nie bez powodu wydawało się perspektywą nieodległą i dającą się przewidzieć w perspektywie kilku najbliższych lat.

„Strzelcy” stanowili elitę młodzieży, wyszkolonej zarówno pod względem militarnym, jak i intelektualnym. Związek odegrał istotną rolę w budowaniu Legionów Polskich. Szczególnie rozwinął się za czasów II RP, jako organizacja o charakterze wychowawczym. „Strzelcy” walczyli również w czasie II wojny światowej. Organizacja odrodziła się w III RP.

Ćwierć wieku Płońskiej Jednostki Strzeleckiej

W 2021 r. Jednostka Strzelecka Płońsk obchodzi dwudziestopięciolecie działalności. Główne uroczystości jubileuszowe odbyły się 11 i 12 listopada br. Ich punktem kulminacyjnym było odsłonięcie pomnika marszałka Józefa Piłsudskiego. Zwieńczeniem obchodów była uroczysta gala, którą zorganizowano w Miejskim Centrum Kultury.

Historia powojennej działalności płońskiej jednostki sięga 11 listopada 1996 roku, kiedy to zainaugurowano jej działalność. Decyzją burmistrza utworzono Samodzielny Pluton Jednostki Strzeleckiej 1006 Płońsk.

Od początku istnienia jednostka cieszyła się dużym zainteresowaniem mieszkańców, przez jej szeregi „przeszło” do tej pory kilkaset osób.

Podobnie jak u zarania Związku Strzeleckiego „Strzelec”, tak i dziś, członkom stowarzyszenia przyświecają podobne cele, ujęte w słowach przysięgi, które wskazują, że strzelcowi „dobro Rzeczypospolitej Polskiej nade wszystko inne wyższe (…) będzie, a niepodległości jej jest gotów bronić do ostatniej kropli krwi”.

W związku z tym strzelec powinien wykazywać się postawą patriotyczną, honorową i godną – w każdym aspekcie życia. Nie może też zapominać o dobrej kondycji fizycznej, kształtowanej przez sport.

W uznaniu za sukcesy w trwającej już ćwierć wieku działalności, płońska jednostka została nagrodzona Złotym Krzyżem Związku Piłsudczyków RP.