KGW animatorami życia lokalnych społeczności

Koła Gospodyń Wiejskich od dziesięcioleci pełnią ważną rolę w społecznościach wiejskich – integrują je wokół różnych kwestii związanych z tradycją i kulturą. Wraz ze zmieniającymi się czasami, również Koła Gospodyń Wiejskich przechodzą metamorfozę, stwarzając wielu osobom warunki do rozwoju.

Zazwyczaj organizacje te kojarzone są z aktywnością wśród starszych osób. Nie jest tak jednak do końca. W ostatnich latach KGW przechodzą swoisty renesans. Widać coraz wyraźniej zaangażowanie osób w różnym wieku, nie wyłączając młodzieży, która docenia wartość tradycji, przejawiającej się w kulturze ludowej i rzemiośle artystycznym.

Dziś Koła Gospodyń Wiejskich są odbierane jako środowiska, które kultywują tradycje, umiejętnie łącząc je z nowoczesnością i jako takie nabierają atrakcyjności, także dla młodszych pokoleń.

Koła Gospodyń Wiejskich łączą pokolenia i wciąż są miejscami, które emanują dobrą energią na społeczność, w której działają.

Organizacje te są zauważalne i doceniane w samorządach i na szczeblu krajowym. KGW mogą starać się o wsparcie finansowe w ramach różnych programów wspierających ich działalność, np. na polu kultury, zdrowia i edukacji.

Jak zwiększyć skuteczność KGW?

Koła Gospodyń Wiejskich nie byłyby tak doceniane przez lokalne społeczności, w których działają, (organizują wiele imprez okolicznościowych, szkoleń i innych programów), gdyby nie były skuteczne.

Dzisiejsze czasy niosą nowe wyzwania, a dynamika zmian może wywoływać pewien chaos w postrzeganiu swojego miejsca w świecie, nawet tym lokalnym, w tzw. małej ojczyźnie.

Podobnie jak w przypadku innych organizacji, również Koła Gospodyń Wiejskich potrzebują wsparcia, nie tylko finansowego, ale również merytorycznego, chcąc sprawniej funkcjonować i zarządzać swoją organizacją.

Na takie szkolenia mogą liczyć m.in. KGW działające w okolicach Płońska. Już 19 listopada 2021 r. w Starostwie Powiatowym odbędzie się szkolenie „ABC jak skutecznie prowadzić Koło Gospodyń Wiejskich”, na które zapraszają organizatorzy: Starostwo Powiatowe w Płońsku oraz Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej.