W mijającym tygodniu doszło do formalnej zmiany na stanowisku burmistrza miasta Raciąż. Nowo wybrany burmistrz, Michał Skarbowski, złożył oficjalne ślubowanie, po tym jak 7 kwietnia pokonał w wyborach dotychczasowego włodarza miasta, Mariusza Godlewskiego. Na pierwszej sesji zaprzysiężono także nowo wybranych radnych, spośród których wybrano prezydium.

Wybór Skarbowskiego bez wątpienia okazał się największym zaskoczeniem tegorocznych wyborów samorządowych na terenie naszego powiatu. W wyniku głosowania przeprowadzonego 7 kwietnia, Skarbowski zdobył 1068 głosów, pokonując Godlewskiego, który pełnił swoją funkcję przez ponad 11 lat. Burmistrz nominowany odebrał 6 maja zaświadczenie o wyborze i złożył uroczyste ślubowanie przed zgromadzonymi w sali widowiskowej Miejskiego Centrum Kultury Sportu i Rekreacji radnymi, mieszkańcami miasta oraz innymi gośćmi.

Michał Skarbowski podziękował za okazane mu zaufanie, podkreślając, że choć w radzie miejskiej znalazły się osoby reprezentujące konkurencyjne komitety wyborcze, jest przekonany o możliwości znalezienia wspólnego języka dla dobra miasta. Wyraził nadzieję na zapoczątkowanie strategicznych działań, stymulujących rozwój społeczno-gospodarczy Raciąża w nowej kadencji. Podkreślił znaczenie współpracy między różnymi grupami interesu w lokalnej społeczności, odrzucając konflikty i bariery. Wyraził również nadzieję na kontynuację dobrych praktyk z poprzedniej kadencji oraz dalszą współpracę z lokalnymi stowarzyszeniami.