Ważna inwestycja dla mieszkańców Płońska i okolic

Kilka dni temu doszło do podpisania ważnej dla Gminy Płońsk i jej mieszkańców umowy, której przedmiotem jest realizacja modernizacji i przebudowy stacji uzdatniania wody znajdującej się w miejscowości Szerominek. Stacja jest jednym z najważniejszych elementów infrastruktury odpowiadającej za efektywne i bezpieczne zaopatrywanie w wodę okolicznych miejscowości.

Koszt inwestycji to ponad trzy miliony złotych. Zdecydowaną większość środków niezbędnych do realizacji zadania wyasygnowano w ramach budżetu Rządowego Funduszu Polski Ład – Programu Inwestycji Strategicznych. To suma ponad 2,76 mln złotych.

Środki te pozwolą zrealizować zaplanowaną inwestycję, która ma i będzie mieć istotne znaczenie dla wielu mieszkańców tej części powiatu płońskiego.

Zaopatrzenie w jak najlepszej jakości wodę, co równie ważne – z pewnego i stabilnego źródła – to jeden z najważniejszych elementów całego systemu funkcjonowania społecznego na danym terenie, stąd takie projekty zawsze są traktowane przez samorządy lokalne priorytetowo.

Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody

Modernizacja i rozbudowa SUW Szerominek jest jedna z najważniejszych inwestycji infrastrukturalnych realizowanych w ostatnich latach na terenie Gminy Płońsk.

Dzięki uzyskaniu dofinansowania, możliwe będzie przeprowadzenie szerokiego zakresu specjalistycznych prac technicznych, w krótszej perspektywie czasowej.

Podstawowym założeniem projektu jest poprawa efektywności pracy SUW, jak również całej sieci wodociągowej oraz zwiększenie jej możliwości przerobowych, tak aby nie tylko teraz, ale również w dłuższej perspektywie czasowej mieszkańcy nie mieli żadnych problemów z zaopatrzeniem w wodę pitną jak najlepszej jakości.

W ramach projektu wykonane zostaną takie inwestycje jak np. budowa nowego budynku SUW i remont ujęcia wody podziemnej. Planowane jest również wymienienie różnych urządzeń, dzięki którym praca stacji będzie szybsza i bardziej wydajna. Przebudowane zostaną także instalacje kanalizacyjne i wodociągowe. Prace mają charakter kompleksowy.