4 września odbyło się spotkanie w Płońsku, na którym sekretarz stanu Rafał Romanowski dał początek serii konferencji regionalnych. Zostały one zorganizowane jako część publicznych konsultacji mających na celu omówienie zaktualizowanej Strategii zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa 2030. Wiceminister podczas spotkania szczegółowo przedstawił tło aktualizacji strategii, wskazując na kluczowe wydarzenia, które miały wpływ na jej nową formę – pandemię COVID-19 oraz konflikt zbrojny na Ukrainie.

Rafał Romanowski, pełniący funkcję sekretarza stanu, podkreślił również jak istotne jest podjęcie działań mających na celu wzmacnianie bezpieczeństwa żywnościowego. Zwrócił uwagę na to, że sektor rolno-spożywczy powinien być bardziej odporny na różnorodne kryzysy.

Konferencję wzbogacili swoimi wystąpieniami dyrektor Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Sławomir Piotrowski oraz Magdalena Maciejewska pełniąca rolę Radcy w Departamencie Strategii i Rozwoju Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Przedstawili oni wnioski wynikające z diagnozy sytuacji społeczno-gospodarczej obszarów wiejskich i rolnictwa województwa mazowieckiego, która została uaktualniona w 2022 roku. Ponadto omówili główne zmiany, które zostały wprowadzone do strategii podczas jej ostatniej aktualizacji.