Informacje uzyskane przez Radio dla Ciebie sugerują, że zostaje podważona decyzja o zakończeniu dochodzenia w sprawie tragicznego incydentu, który zdarzył się koło Płońska. Incydent ten polegał na śmiertelnym pogryzieniu mężczyzny przez rottweilery. Zdarzenie miało miejsce w ubiegłym roku, dokładniej w Omięcinach, gminie Joniec. Mimo iż prokuratura nie wykazała żadnych błędów ze strony posiadaczy psów, bliscy zmarłego mężczyzny wyrażają swoje niezadowolenie z decyzji śledczych.

Sprawa dotycząca pogryzienia mężczyzny przez rottweilery, które skończyło się jego śmiercią w pobliżu Płońska, została umorzona przez prokuraturę. Jednakże rodzina ofiary postanowiła odwołać się od tej decyzji. Tragiczne wydarzenie miało miejsce w listopadzie poprzedniego roku w miejscowości Omięciny w gminie Joniec. – Dochodzenie zostało umorzone z powodu braku wystarczających dowodów. Decyzja ta nie jest jeszcze ostateczna, jako że strona poszkodowana zdecydowała się na jej zaskarżenie. W związku z tym, kierujemy sprawę do sądu, aby mógł on rozpoznać zażalenie na umorzenie sprawy – wyjaśnia Prokurator Rejonowy w Płońsku, Ewa Ambroziak.