15 czerwca 2023 roku, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej prezentował swoje najnowsze orzeczenia dotyczące kwestii frankowych. Stały się one punktem wyjścia do jednej z pierwszych rozpraw o charakterze frankowym, która miała miejsce w Sądzie w Płońsku. Ten zapadł na 5 lipca i zakończył się korzystnym dla pozwu kredytobiorcy werdyktem. Tym samym, umowa kredytowa zastępującego obywatela naszego powiatu została unieważniona, a decyzja o odsetkach i kosztach procesu, którymi obciążono bank pozwanego (Sygn. Akt I C 163/22), została również podjęta. W kwestię sądową zaangażowany jest zespół Kancelarii Adwokackiej Legallex z filią w Płońsku, pod kierownictwem adwokata Piotra Truszkowskiego. Decyzja sądu pierwszej instancji nie jest jeszcze ostateczna.

W kontekście orzeczeń TSUE z czerwca 2023 roku, statystyki stają się najbardziej przejrzystym pokazem aktualnej sytuacji: obecnie aż 99% spraw o tematyce frankowej kończy się sukcesem dla kredytobiorców. Tutaj nie chodzi tylko o zwycięstwa w zakresie tzw. odfrankowienia umowy kredytowej, ale także o pełne unieważnienie umów zawierających niedozwolone klauzule. Coraz częściej zdarza się, że banki decydują się na finalizację sprawy już po pierwszej instancji, wypłacając kredytobiorcy należne mu świadczenie, odsetki oraz pokrywając koszty procesu. Pomimo tego, warto wspomnieć, że nie wszystkie sprawy frankowe są wygrane automatycznie.