Od niezmiernie ważnej w jego karierze pierwszej posady, Jacek Ryziński pozostaje silnie powiązany z Powiatem Płońskim. Posiadając doświadczenie zdobyte podczas wieloletniej pracy w wydziale komunikacji i transportu na terenie Płońska, obecnie pełni funkcję głównego specjalisty w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego, działając w delegaturze tej instytucji umieszczonej w Ciechanowie.

Mając za sobą 41 lat życia, mogę pochwalić się ukończeniem studiów wyższych z zakresu politologii, które skończyłem z tytułem magistra na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Moją edukację kontynuowałem, uzyskując dyplom podyplomowych studiów dotyczących funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, które również odbyły się na UKSW. Jestem członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej w Sochocinie, gdzie pełnię funkcję prezesa od 2011 roku. Dodatkowo, jestem prezesem Zarządu Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Sochocinie oraz wiceprezesem Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Płońsku.

Przez wiele lat angażuję się aktywnie w działalność społeczną, koncentrującą się na dobru naszej małej ojczyzny, jaką jest Powiat Płoński. Od 2018 roku pełnię funkcję radnego Rady Powiatu Płońskiego. W roli radnego zawsze stawiałem na pierwszym miejscu interesy mieszkańców, aktywnie wspierając i zabiegając o budowę oraz remont dróg powiatowych na terenie powiatu, ze szczególnym uwzględnieniem gmin Sochocin, Nowe Miasto i Joniec.