Przemysław Dul, przedstawiciel Zakładu Diagnostyki Obrazowej SPZ ZOZ w Płońsku, potwierdził medialne doniesienia mówiące o masowych rezygnacjach pracowników z tego zakładu. Zgodnie z tymi informacjami, na początku września cały pięcioosobowy zespół specjalistów poddał swoje stanowiska, co skomplikowało sytuację w dziale radiologii.

Wiadomość o niespodziewanej rezygnacji lekarzy radiologów z płońskiego placówki medycznej docierała do naszej redakcji. Zapytaliśmy więc o szczegóły tej sprawy, próbując zrozumieć, jakie konsekwencje może to mieć dla działalności diagnostyki w SPZ ZOZ w Płońsku. Chcieliśmy dowiedzieć się, czy istnieje rzeczywiste zagrożenie dla funkcjonowania tego działu i jakie plany mają dyrektorzy placówki na wyjście z tej trudnej sytuacji.

22 września wysłaliśmy e-mail z powyższymi zapytaniami bezpośrednio do dyrekcji płońskiego szpitala. Pomimo upływu czasu, nie otrzymaliśmy jednak żadnej odpowiedzi. To niepokojący brak komunikacji w tak istotnej dla lokalnej społeczności sprawie.