Sprzeciw wobec kontrowersyjnej inwestycji

Mieszkańcy wsi Żelechy oraz kilku pobliskich miejscowości są zaniepokojeni planami, które zakładają budowę chlewni w Żelechach. Aby mogło do tego dojść, konieczne jest wydanie szeregu decyzji administracyjnych, popartych odpowiednimi ekspertyzami, m.in. środowiskowymi.

Jak informuje lokalna gazeta „Płońsk w Sieci”, mieszkańcy miejscowości, których problem może dotyczyć, wystosowali swój zdecydowany sprzeciw wobec takiej lokalizacji uciążliwej inwestycji.

Największym problemem jest plan usytuowania chlewni – w odległości zaledwie dwustu metrów od najbliższych zabudowań. Według mieszkańców – jest to niedopuszczalne, szczególnie, że chlewnia ma być duża – ma się w niej znaleźć dwa tysiące stanowisk dla zwierząt.

Co to oznacza dla okolicy? Wiele ekspertyz, ale również doświadczenie innych miejscowości, w których znajdują się takie chlewnie, wskazują wyraźnie, że największym problemem jest odór, silne i przykre zapachy, które nie tylko są nieprzyjemne i nie pozwalają mieszkańcom na normalne funkcjonowanie, ale przede wszystkim, niektóre z nich są toksyczne. A to tylko niektóre z problemów, z jakimi będą musieli mierzyć się mieszkańcy Żelechów i okolicznych wsi.

Czy okolice chlewni opustoszeją?

Mieszkańcy, w piśmie skierowanym do burmistrza Miasta i Gminy Sochocin, wskazują na wiele problemów, jakie będą nieuniknioną konsekwencją wybudowania chlewni. Po pierwsze – nieznośny zapach, po drugie – możliwe skażenie biologiczne i chemiczne i dewastacja środowiskowa.

Realne może się również stać zagrożenie sanitarno-epidemiologiczne oraz mikrobiologiczne.

Nie są to warunki do tego, aby na terenie miejscowości sąsiadującej z chlewnią można było prowadzić normalne życie. Oznacza to również straty gospodarcze – jest to teren atrakcyjny turystycznie i rozwijają się tu dobrze biznesy agroturystyczne. Obecność chlewni w oczywisty sposób doprowadzi do załamania agroturystyki na tym terenie.

Ostatecznie, można się spodziewać tego, że kolejni mieszkańcy będą opuszczać te tereny, co doprowadzi do wyludnienia i kolejnymi negatywnymi skutkami inwestycji mogą być także te natury demograficznej.

Czy chlewnia w Żelechach powstanie? Zdecydują o tym właściwe organy – burmistrz, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska, Państwowy Powiatowy inspektor Sanitarny w Płońsku oraz Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie.