Więcej mieszkań w Raciążu

Raciąż, podobnie jak wiele innych miast w Polsce, zarówno większych, jak i mniejszych, boryka się z brakami mieszkaniowymi. Miasto nie dysponuje taką liczbą mieszkań komunalnych, która byłaby wystarczająca. Zapotrzebowanie na tego typu lokale jest wciąż duże.

Za niedługo sytuacja ta zmieni się na plus – a to za sprawą najnowszej inwestycji, która będzie jednocześnie największą w ostatnich latach. W ramach dofinansowania z Banku Gospodarstwa Krajowego, miasto otrzymało ponad cztery miliony złotych na budowę dwóch bloków mieszkalnych.

Raciąż wyda na ten cel milion złotych. Łączna kwota inwestycji to 5,5 miliona złotych. O powodzeniu tych planów inwestycyjnych poinformował właśnie burmistrz Raciąża, Mariusz Godlewski. Jak zaznaczył, decydując się na udział w wyborach samorządowych i przejmując urząd prezydenta miasta, zdawał sobie sprawę z tego, że jednym z największych problemów, z jakimi zmaga się miejscowa społeczność, jest brak dostatecznej liczby lokali mieszkalnych.

Uzyskanie środków na realizację inwestycji w tym zakresie uznaje za realizację jednego z najistotniejszych punktów w swoim programie dotyczącym rozwoju miasta.

42 rodziny otrzymają klucze do mieszkań

Dzięki najnowszej inwestycji, już niedługo 42 rodziny będą się cieszyły ze swojego lokum. Budowa dwóch nowych budynków wielorodzinnych nie byłaby możliwa bez pozytywnego ocenienia i ostatecznie podjęcia przez BGK decyzji o dużym dofinansowaniu inwestycji.

Kiedy można się spodziewać zakończenia prac i oddania mieszkań nowym użytkownikom? Stosowane dokumenty zostały podpisane (między Raciążem i Bankiem Gospodarstwa Krajowego). To podstawa formalna do rozpoczęcia prac budowlanych.

Nowe bloki będą zlokalizowane na ul. Akacjowej. Staną przy bloku komunalnym, który oddano do użytku po dwóch latach budowy, w roku 2012.