Decyzja już za chwilę

Choć w nazwie tej miejscowości jest słowo „miasto” – od wielu lat  Nowe Miasto nie posiada praw miejskich. Choć trudno w to uwierzyć, brak praw miejskich „ciągnie” się za Nowym Miastem od czasów zaborów, a to – według mieszkańców miejscowości – zdecydowanie za długo, szczególnie, że Nowe Miasto straciło prawa miejskie w wyniku represji po powstaniu styczniowym.

Po ponad stu pięćdziesięciu latach jest realna szansa na to, że Nowe Miasto już z dniem 1 stycznia 2022 r. dołączy do grona polskich miast, a właściwie do niego powróci. Miasto cieszyło się prawami miejskimi przez 467 lat. Nie tylko bogata historia miejscowości, ale również sama jej zabudowa stanowią „przesłankę” do tego, by przywrócić jej prawa miejskie.

Bardzo istotnym czynnikiem jest też zdecydowane poparcie, jakie w sprawie tego projektu wyraziła lokalna społeczność. Wyniki przeprowadzonych konsultacji społecznych w tym zakresie są jednoznaczne – niemal 90 proc. mieszkańców sołectw należących do gminy wyraziło poparcie dla idei ponownego nadania Nowemu Miastu praw miejskich.

Ostateczna decyzja ma być podjęta do 31 lipca 2021 r., werdyktu możemy się więc spodziewać dosłownie w każdej chwili. Rząd zaakceptował stosowny wniosek samorządu Nowego Miasta i wiele wskazuje na to, że licząca ok. dwa tysiące mieszkańców miejscowość znów będzie się mogła cieszyć statusem miasta.

Miasto, czyli nowe szanse na rozwój

Nowe Miasto jest znane nie tylko w swoim regionie. Cieszy się popularnością jako miejscowość turystyczna i wypoczynkowa. Tutejsza infrastruktura zapewnia odpowiednie warunki do spokojnego odpoczynku w kameralnej atmosferze.

Zarówno lokalni samorządowcy, jak i mieszkańcy gminy Nowe Miasto zwracają uwagę na większe możliwości finansowe i inwestycyjne, które pozwolą miejscowości, już jako miastu, na efektywniejszy rozwój, zgodnie z posiadanym potencjałem, m.in. turystycznym.

Gmina w ostatnich czasach poczyniła starania, dzięki którym miejscowość już znacznie się zmieniła – najważniejszą inwestycją było dołączenie kolejnych domów do sieci kanalizacyjnej. Dokonano również prac rewitalizacyjnych w ramach zabudowy, mającej do dziś charakter typowo miejski, w tym w obrębie rynku.