Obwodnica i ścieżki rowerowe

Kilka dni temu uroczyście otwarto zachodnią obwodnicę Płońska. Nowa trasa służy już kierowcom, którzy dzięki tej inwestycji nie muszą wjeżdżać bezpośrednio na ulicach miasta, co ma bezpośrednie przełożenie na lepszy stan dróg miejskich, organizację ruchu i stan powietrza.

To jedna z najważniejszych inwestycji, zrealizowanych w ostatnich latach na terenie Płońska. Głównemu projektowi towarzyszyły również dodatkowe, dzięki którym inwestycja ma charakter kompleksowy, co przekłada się na jeszcze większy komfort i bezpieczeństwo w codziennym funkcjonowaniu miasta i jego mieszkańców.

Mowa tu m.in. o jednoczesnym wybudowaniu nowych ścieżek rowerowych. Projekt pod nazwą „Budowa ścieżek rowerowych w ramach działania ograniczenia zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej” został zrealizowany. Od teraz mieszkańcy Płońska mogą korzystać ze ścieżek rowerowych, co pozwoli im w zdecydowanie większym komforcie poruszać się po mieście rowerem.

Promowanie jazdy na rowerach jest jednym z kluczowych elementów programów proekologicznych, mających na celu polepszenie jakości powietrza w miastach.

Udany finał współpracy partnerskiej

Nowe ścieżki rowerowe w Płońsku to efekt wielostronnej współpracy różnych podmiotów, którą zrealizowano na zasadach umowy partnerskiej. Jedną ze stron umowy był Powiat Płoński.

Dzięki tej współpracy udało się wybudować m.in. ciąg pieszo-rowerowy na odcinku obwodnicy z Płońska do Arcelina. To niemal 2,5 km trasy rowerowej, ciągnącej się wzdłuż ulic Kopernika oraz ulicy Marszałkowskiej.

Prace były tu wykonywane od podstaw – począwszy od robót przygotowawczych, przez ziemne i inne, niezbędne do tego, żeby zbudować trwałą i komfortową dla użytkowników ścieżkę rowerową. Warunki terenowe spowodowały m.in. konieczność wykonania odwodnienia i reorganizację drogi powiatowej na powyższym odcinku, co wiązało się z jego przebudową.

Dzięki oddaniu do użytku nowej obwodnicy i ścieżki rowerowej znacząco podwyższył się standard infrastruktury drogowej w Płońsku. Pozostaje liczyć na to, że dróg rowerowych w mieście będzie sukcesywnie przybywać, co skłoni kolejnych mieszkańców do jazdy na rowerze, która sprzyja zarówno środowisku naturalnemu, jak i naszemu zdrowiu.