Szansa na przeżycie dla niechcianych noworodków

W roku 2021 społecznością Płońska wstrząsnęły informacje o zmarłych noworodkach, które zostały porzucone przez rodziców. Ciało jednego z noworodków zostało odnalezione w sortowni śmieci, drugiego – na miejscowym cmentarzu.

Oba wydarzenia stały się bodźcem do zintensyfikowania działań mających na celu zapewnienie opieki niechcianym noworodkom. Rozwiązaniem, które sprawdziło się w wielu większych i mniejszych miejscowościach w Polsce są tzw. okna życia.

Miejsca te pozwalają rodzicom, którzy nie chcą skorzystać z innych form pomocy, na pozostawienie dziecka w specjalnie przygotowanym pomieszczeniu, w którym noworodek będzie bezpieczny, a pozostawienie go nie będzie ścigane prawnie.

Dzieci są szybko odbierane przez osoby, które opiekują się nad oknem życia i dzięki temu mały człowiek może przeżyć, nawet wtedy, gdy warunki atmosferyczne są bardzo niesprzyjające.

Prace nad płońskim oknem życia niedługo się rozpoczną.

Okno życia przy parafii pw. Św. Maksymiliana Kolbe

Okno życia w Płońsku powstanie przy parafii św. Maksymiliana Kolbe, w domu parafialnym, w którym mieści się obecnie miejscowe TPD. Pieczę medyczną nad oknem życia będzie sprawował pobliski Zakład Opiekuńczo-Leczniczy.

Wszystkie prace przy budowie okna zostaną sfinansowane przez parafię. Wstępne spotkania organizacyjne związane z pracami nad oknem już się odbyły. Ich efektem jest sfinalizowanie wszystkich kwestii formalnych.

Osobom zaangażowanym w stworzenie miejsca, które zagwarantuje możliwość przeżycia niechcianym noworodkom zależy na tym, żeby okno życia zaczęło działać jak najszybciej. Prace rozpoczną się w najbliższym czasie.

Tragedie, do których doszło w Płońsku stały się ostateczną „zachętą” do stworzenia tego szczególnego miejsca, jednak już wcześniej środowisko medyczne oraz pedagogiczne zwracało uwagę na to, że takie okno powinno powstać.