PSP już niedługo w Raciążu?

Wszystko na to wskazuje, że już niedługo w Raciążu powstanie jednostka Państwowej Straży Pożarnej, a dokładniej – Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Państwowej Straży Pożarnej. To spore wyróżnienie dla miasta, szczególnie, że pierwotnie planowano inną lokalizację jednostki.

To świetna wiadomość dla mieszkańców Raciąża i okolic, a także dla strażaków działających w lokalnych jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych. Prawdopodobnie niektórzy z nich będą mogli wstąpić do jednostki PSP w Raciążu.

Decyzja o powołaniu PSP stała się realna po tym, gdy samorządy Raciąża – Miasta i Gminy – podjęły decyzję, która daje podstawy do tego, żeby zrealizować tę niezwykle istotną dla lokalnej społeczności inwestycję.

Jak długo może potrwać uruchamianie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej, tak aby była ona w pełni samodzielna? Według wstępnych szacunków, najpóźniej stanie się to w 2023 roku.

Etapy realizacji inwestycji

Od planów do realizacji droga bywa daleka, ale ze względu na zaangażowanie samorządowców z Raciąża i strażaków, na pewno uda się powołać jednostkę w jak najszybszym możliwym czasie. Po pierwsze – konieczne było znalezienie odpowiedniej działki, na której mogłaby powstać infrastruktura, pozwalająca na działanie jednostki PSP.

Taką działkę udało się już zlokalizować i wybrać. Jednostka Państwowej Straży Pożarnej w Raciążu będzie usytuowana przy ulicy Kilińskiego. Jej wartość to osiemdziesiąt tysięcy złotych.

Samorząd Raciąża ma przekazać PSP wsparcie finansowe na jej zakup. Podczas nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Raciąż, w której uczestniczyli również oficjele reprezentujący Państwową Straż Pożarną, zdecydowano o wsparciu PSP połową kwoty niezbędnej do wykupienia działki.

Powstanie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej jest bardzo ważnym „elementem” bezpieczeństwa publicznego, dlatego jest to istotna decyzja dla wszystkich mieszkańców, szczególne obecnie, gdy coraz częściej dochodzi do niebezpiecznych zjawisk atmosferycznych, skutkujących większym zagrożeniem pożarowym i powodziowym.