Współpraca miast partnerskich

Płońsk od dawna prowadzi ożywione kontakty z niemieckim miastem Zell – od teraz ta wzajemna relacja przechodzi w zupełnie nową fazę, która jest swego rodzaju konsekwencją ożywionych wzajemnych kontaktów na różnych poziomach życia społecznego – miasta podpisały oficjalnie umowę o partnerstwie.

Można więc już ogłosić, że miasto Zell zostało miastem partnerskim Płońska. Jest to swego rodzaju ukoronowanie wieloletnich kontaktów międzynarodowych.

Do podpisania umowy doszło podczas niedawno odbywającej się wizyty delegacji miasta Płońska w Zell, która miała miejsce pod koniec czerwca (w dniach 25 – 27 czerwca 2022 r.).

Umowę podpisano w Zell nad Mozelą, 26 czerwca br. Był to ważny dzień dla miasta partnerskiego Płońska. Podczas uroczystości, która miała miejsce ubiegłej niedzieli miasto otrzymało Dyplom Europejski, który jest wyrazem uznania dla samorządów i społeczności lokalnej, wyrażonej w ten sposób przez Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy.

Spotkanie w szerszym gronie

Delegacja Płońska była jedną z kilku reprezentujących różne miasta współpracujące ze sobą. Do Zell przybyli również przedstawiciele miast z Francji, Belgii i Niemiec.

Spotkanie miało charakter roboczy. Podczas sesji (27 czerwca) omówiono kierunki dalszej współpracy w różnych obszarach – w tym między innymi kulturalnym.

Zapowiedziano już m.in. uroczysty koncert w wykonaniu orkiestr pochodzących ze wszystkich miast współpracujących z Zell. Wydarzenie odbędzie się wczesną wiosną przyszłego roku.

Następna międzynarodowa impreza będzie natomiast miała miejsce w Płońsku, gdzie zaplanowano integracyjny turniej sportowy, a dokładniej – piłkarski. Wezmą w nim udział dzieci z miast partnerskich.

Plany współpracy są szerokie i różnorodne. Prawdopodobnie w roku 2024, gdy we Francji odbędą się Letnie Igrzyska Olimpijskie, Crépy-en-Valois, czyli francuskie miasto partnerskie, przygotuje wiele imprez sportowych, w których będą mogły wziąć udział dzieci z miast partnerskich.

Można mieć nadzieję, że współpraca będzie się harmonijnie rozwijać i angażować kolejne grupy lokalnych społeczności po różnych stronach granic.