Seniorzy debatowali w Urzędzie Miejskim

W całej Polsce seniorzy pracują m.in. w Radach Seniorów swoich miast, nie inaczej jest w Płońsku, gdzie powołano do życia to gremium już sześć lat temu. Od tego czasu odbyło się wiele sesji Rady Seniorów Miasta Płońska – ostatnia miała miejsce 20 czerwca 2022 r. i była to już jej dwunasta edycja.

Ostatnia sesja przed wakacjami dotyczyła między innymi spraw związanych z możliwością pozyskania środków finansowych na działalność podmiotów funkcjonujących w ramach coraz prężniej rozwijającego się tzw. trzeciego sektora, czyli organizacji pozarządowych.

Radni-seniorzy zainteresowani byli finansami dla kilku podmiotów aktywnych w mieście i regionie, takich jak m.in.: Stowarzyszenie MANKO, Mazowieckie Centrum Pomocy Społecznej, czy też Fundacja Zaczyn.

W tym roku w Płońsku odbędzie się kolejna edycja cieszących się coraz większą popularnością lokalnej społeczności seniorów (ale nie tylko) Senioraliów. Płońsk zorganizuje to wydarzeni już po raz piąty.

W związku z tym przeprowadzono na ten temat dyskusję, w której wzięli udział również przedstawiciele Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów oraz osoby reprezentujące KlubSenior+.

Rady Seniorów – cel działalności

Rada Seniorów Miasta Płońska działa z powodzeniem już od ponad sześciu lat. Została powołana do życia, podobnie jak w innych miastach, stosowną uchwałą Rady Miejskiej.

Stworzenie Rady Seniorów jest wyrazem szacunku wobec starszych członków społeczności lokalnej, którzy ze względu na swoją aktywność i zaangażowanie w sprawy miejskie, nie tylko dotyczące ich grupy wiekowej, ale wszystkich obszarów, które decydują o jakości życia w mieście, są jego nieocenioną wartością.

Współcześni seniorzy umiejętnie łączą duże doświadczenie życiowe z aktualną wiedzą i otwartością na zachodzące w społeczeństwie zmiany, w tym te, które w największym stopniu mają wpływ na życie współczesnych ludzi i społeczeństw, z obszaru nowoczesnych technologii.

Możliwość działania w takich ciałach jak Rada Seniorów daje aktywnym mieszkańcom w wieku emerytalnym realną szansę wpływania na to, co się dzieje w mieście. Chociaż gremium to nie jest decyzyjne, jednak stanowi istotny głos doradczy i konsultacyjny dla władz miasta.

Rady Seniorów, podobnie jak inne organizacje skupiające starszych mieszkańców miast, nie stronią również od zgłaszania inspirujących inicjatyw, które mają na celu podwyższenie standardów życia w różnych jego wymiarach.