Płońsk z tytułem „Dobry Polski Samorząd”

W połowie września bieżącego roku odbyło się XXVII Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich. Wydarzenie miało miejsce w Wiśle. Podczas sesji nagrodzono m.in. samorząd Płońska  w kategorii gmin miejskich oraz miejsko-wiejskich.

Statuetkę dla Płońska – za zwycięstwo w Ogólnopolskim Rankingu Związku Powiatów Polskich –odebrała zastępca burmistrza, Teresa Kozera.

Celem Ogólnopolskiego Rankingu Gmin i Powiatów jest docenienie efektywności samorządowców w organizacji życia społeczności, które reprezentują i przyczynianie się do podwyższenia standardu życia lokalnego w różnych wymiarach.

Powiaty są oceniane według różnych kryteriów. Tworzony jest osobny ranking dla powiatów do sześćdziesięciu tysięcy mieszkańców, powiatów z liczbą mieszkańców od sześćdziesięciu do stu dwudziestu tysięcy oraz powiatów, które są zamieszkiwane przez więcej niż sto dwadzieścia tysięcy osób.

Kolejną kategorię rankingową stanowią miasta na prawach powiatu, następnie – gminy miejskie i miejsko-wiejskie oraz gminy wiejskie.

Ranking jest aktualizowany na bieżąco i trwa przez cały rok, natomiast na koniec każdego roku lider otrzymuje tytuł Dobry Polski Samorząd.

Kryteria oceny samorządów

Eksperci Związku Powiatów Polskich kierują się różnymi kryteriami. Jest ich dziesięć. Są to: rozwiązania, które poprawiają jakość obsługi mieszkańca oraz funkcjonowania samej jednostki samorządu terytorialnego, działania prorozwojowe i wspierające inwestycje, rozwój społeczeństwa obywatelskiego a także rozwój społeczeństwa informacyjnego, zapewnienie optymalnego poziomu bezpieczeństwa informacyjnego.

Ocenie podlegają również podejmowane przez samorząd rozwiązania wspierające ochronę zdrowia i inicjatywy w zakresie pomocy społecznej, promocja ekologicznych rozwiązań, w tym dotyczących energetyki, wspieranie gospodarki rynkowej, współpraca na szczeblu krajowym i międzynarodowym oraz polityka promocyjna realizowana przez jednostkę samorządu terytorialnego.

Płońsk największą liczbę punktów otrzymał za wysokość środków pozyskanych zarówno ze źródeł krajowych, jak i zagranicznych. Działania samorządu zostały ocenione w aż osiemdziesięciu procentach kategorii, co oznacza, że były one szerokie i kompleksowe.