Płońsk w pierwszej dziesiątce zestawienia

Płońsk zajął ósmą pozycję w Rankingu Wydatków Inwestycyjnych Samorządów 2019-2021. Zestawienie sporządzono na podstawie wyników osiągniętych przez gminy w całej Polsce. Wyróżnienie w imieniu Gminy Miasta Płońsk odebrał burmistrz Andrzej Pietrasik.

Gala, podczas której goszczono m.in. przedstawicieli najlepszych samorządów wieńczyła XX Samorządowe Forum Kapitału i Finansów. Była to jego jubileuszowa, dwudziesta edycja. Tym bardziej dobry wynik Płońska, który znalazł się w pierwszej dziesiątce rankingu, okazał się spektakularny.

Głównym kryterium, jakie brane było pod uwagę przy ocenie samorządów dotyczyło wydatków poniesionych przez jednostki samorządu terytorialnego podczas ocenianego trzylecia.

Były to wydatki związane z realizacją celów inwestycyjnych.

W rankingu wzięto pod uwagę współczynnik określający ilość wydatków przypadającą na jednego mieszkańca danej jednostki samorządu – w przypadku Płońska kwota ta ukształtowała się na średnim poziomie nieco ponad 1,5 tysiąca złotych.

Środki te zaangażowane zostały głównie w realizację najważniejszej inwestycji samorządowej, którą przedsięwzięto w ostatnich latach, i która miała duże znaczenie dla wielu mieszkańców miasta i okolic.

Ponad 65 milionów złotych Gmina Miasto Płońsk wydało na budowę ścieżek rowerowych, co było jednym z punktów szerokiego planu działań zmierzających do ograniczenia ruchu samochodowego na terenie miasta i tym samym poprawy jakości powietrza w Płońsku.

Do tej pory miasto nigdy nie zajęło tak wysokiej pozycji w rankingu wydatków inwestycyjnych samorządów terytorialnych, choć w ramach kolejnych ocenianych okresów trzyletnich miejsce Płońska było coraz wyższe, co wskazywało na progres w inwestycjach publicznych.