Cyfryzacja z problemami?

Chociaż Państwowe Gospodarstwa Rolne od dawna już nie istnieją, to jednak problemy związane z życiem społecznym na obszarach, na których funkcjonowały są nadal aktualne. Duże, państwowe gospodarstwa organizowały życie społeczności wiejskich na różnych poziomach. Po ich likwidacji doszło do wielu niekorzystnych zjawisk społecznych wiążących się z pozostawieniem tysięcy ludzi bez właściwego wsparcia.

Dużym problemem na terenach popegeerowskich stał się m.in. alkoholizm, z latami pogłębiały się też nierówności społeczne, dotykające młodszych członków rodzin byłych pracowników PGR-ów.

W ostatnich latach mamy do czynienia z coraz dynamiczniejszym procesem cyfryzacji życia społecznego na różnych poziomach jego funkcjonowania, nie wyłączając obszarów tak podstawowych jak edukacja czy usługi medyczne. Z jednej strony – to znaczne ułatwienie, z drugiej – powszechny dostęp do sieci niesie też ze sobą zagrożenia, np. cyberprzestępczością.

Nie jest już możliwe zatrzymanie digitalizacji życia, w związku z tym należy promować odpowiedzialne uczestnictwo w cyfrowym świecie, takie, które będzie bezpieczne dla użytkownika, a do tego konieczny jest dostęp do sieci i e-edukacji.

Płońsk przystępuje do konkursu grantowego

Bez zapewnienia odpowiedniego poziomu cyfryzacji na danym terenie, może dojść do wykluczenia społeczności z aktywnego życia w państwie – dlatego Gmina Płońsk postanowiła wziąć udział w Konkursie Grantowym Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR”.

Głównym celem projektu jest aktywne wspieranie dzieci i wnuków byłych pracowników gospodarstw pegeerowskich w dostępie do technologii cyfrowych. Nie będzie to możliwe bez zapewnienia szerokiego dostępu do nowoczesnego sprzętu komputerowego i Internetu.

Program podmiotowo dotyczy zarówno młodszych uczniów – ze szkół podstawowych, jak i starszych, uczęszczających do szkół średnich.

Aby uzyskać wsparcie w ramach programu grantowego, konieczne jest zakwalifikowanie się do udziału w nim, w związku z tym opiekun prawny ucznia musi złożyć wymagane regulaminem projektu stosowne oświadczenie. Dokumenty będą przyjmowane w Urzędzie Miejskim Płońska.