Płońsk po raz kolejny w czołówce rankingu

Płońsk został wiceliderem rankingu Związku Powiatów Polskich. Nie jest to dla miasta nowość, w ostatnich latach miasto wielokrotnie plasowało się na pierwszych trzech miejscach tego zestawienia – również na miejscu pierwszym.

Oznacza to, że Związek Powiatów Polskich docenia wysiłki podmiotów związanych z miastem i powiatem, które decydują o różnych rozwiązaniach, w tym szczególnie inwestycyjnych, których kluczowym celem jest zapewnienie jak najlepszych warunków funkcjonowania społeczności lokalnej, zarówno obecnie, jak i w dalszej perspektywie czasowej.

Bez odpowiednich pomysłów i wdrożeń oraz zrealizowanych inwestycji obecnie nie byłoby odpowiedniej „bazy” do tworzenia nowych efektywnych i prorozwojowych rozwiązań w przyszłości – bliższej i dalszej.

Ogólnopolski Ranking Gmin i Powiatów to konkurs organizowany przez Związek Powiatów Polskich, którego celem jest promowanie najlepszych rozwiązań kreowanych przez samorządy. Wręczenie nagród odbyło się w Mikołajkach podczas Zgromadzenia Ogólnego ZPP, w czerwcu br.

Wicelider w kategorii gmin miejskich i miejsko-wiejskich

W ramach rankingu miejscowości oceniane są w kilku kategoriach. Pierwszą z nich są powiaty zamieszkiwane do sześćdziesięciu tysięcy osób, drugą – powiaty do stu dwudziestu tysięcy mieszkańców, trzecią – powiaty powyżej stu dwudziestu tysięcy osób.

Następna kategoria konkursowa dotyczy miast na prawach powiatu, kolejna – gmin miejskich i miejsko-wiejskich, kolejna – gmin wiejskich.

Jak widać – konkurs ma charakter kompleksowy i dzięki rankingowi można dokonać szerokiego „przeglądu” tego, co aktualnie dzieje się w różnych miejscowościach w całym kraju.

Punkty rankingowe przyznawane są na podstawie oceny wielu kryteriów, takich jak np.: działania mające na celu rozwój, rozwiązania przyjazne dla mieszkańców, wdrażanie działań mających na celu rozwój społeczeństwa informacyjnego, pomoc społeczna i ochrona zdrowia, współpraca na szczeblu krajowym i międzynarodowym.

Więcej informacji z Polski znajdziesz na NewsInfo.pl.